×

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden DitIsDeMijne

 1. Definitie
  1.1.
  Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon (min. 16 jr) of rechtspersoon die aan Saunahanddoek.nl de opdracht geeft voor het leveren van goederen.
 1. Toepasbaarheid
  2.1. Ditisdemijne is gevestigd aan de Tulpenstraat 12,  6901 HV te Zevenaar, stelt afnemers via haar website (www.saunahanddoek.nl) in de gelegenheid haar producten te bestellen. Saunahanddoek.nl is onderdeel van Bedeaux Handelsonderneming en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, 09172781.
  2.2. Saunahanddoek.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.
 1. Overeenkomst
  3.1. De overeenkomst tussen u en Saunahanddoek.nl komt tot stand op het moment dat u:
  * Een bestelling heeft geplaatst via de website (www.saunahanddoek.nl) d.m.v. een volledig ingevuld bestelformulier.
  * Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
  * Bevestig bestelling” knop heeft gedrukt, waardoor uw bestelling werd verzonden.
  * Van Saunahanddoek.nl een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.
  3.2.U kunt uw bestelling zonder kosten annuleren tenzij wij al uw bestelling hebben verzonden. Stuur een email naar: info@saunahanddoek.nl
 1. Levering, Betaling
  4.1
  . Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
  4.2. De levertijd is 14 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien de levertijd niet meer haalbaar is, stelt Saunahanddoek.nl u tijdig van op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Betaalde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.
  4.3. De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer op gegeven bezorgadres. De kosten voor verzending bedragen maximaal € 4,95 voor een afleveradres in Nederland. Op afspraak kunt u ook uw bestelling afhalen. Voor buitenlandgelden andere tarieven, deze kunt u opvragen per email info@saunahanddoek.nl
  4.4.Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling.
  IBAN NL 65 INGB 0003 437306 ten name van Bedeaux Handelsonderneming te Zevenaar. U kunt gebruik maken uw betaling te voldoen d.m.v. een            overschrijving of direct telebankieren via Ideal. Indien binnen deze periode geen betaling is ontvangen vervalt uw bestelling.
  4.5. Alle bedragen zijn inclusief BTW, 21%
  4.6. Saunahanddoek.nl verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
  4.7. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.
  4.8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
  4.9. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.
  4.10. Ditisdemijne kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klantweigeren.
 1. Overmacht
  5.1.
  Indien Ditisdemijne als gevolg van onmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachttoestand.
  5.2. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. www.saunahanddoek.nl is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
  5.3. Saunahanddoek.nl en afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.
 1. Persoonsgegevens
  6.1. Saunahanddoek.nl behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.
 1. Retourneren en ruilen
  7.1. Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het  retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  * Vooraf gemeld per email (reden van retourzending is niet verplicht).
  * De goederen zijn binnen 14 dagen (binnen 14 dagen na ontvangst) ontvangen
  door ons.
  * Het artikel is in originele staat d.w.z.:
  – niet gebruikt
  – niet gewassen
  – artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
  – artikel is zorgvuldig behandeld en niet voorzien van sigarettenrook of haren van huisdieren.
  – gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.
  * De goederen zijn correct verpakt.
  * Kopie van uw bestelling en onze mail toegevoegd in uw retourzending.
  * Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
  * Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Ditisdemijne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van post.
  7.2. Mocht aan de voorwaarden van 7.1. zijn voldaan dan stort saunahanddoek.nl binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening. (De verzendkosten komen voor uw eigen rekening).
  7.3. Alle artikelen voorzien van een door u opgegeven Naam vallen buiten het bovenstaande 7.1 en 7.2.
 1. Klachten
  8.1. Mocht u vragen/klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur dan een email info@saunahanddoek.nl of bel (tijdens kantooruren) naar 0316-342023. Wij zullen u een schriftelijke reactie geven binnen 3 werkdagen.

9.  Aansprakelijkheid
9.1. Saunahanddoek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
9.2. Saunahanddoek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site

 1. Recht
  10.1. Op de verhoudingen tussen Saunahanddoek.nl en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Saunahanddoek.nl. Alle rechten voorbehouden.